? 11ѡ忪:项菊香:为爱守护15?- 仙居新闻·仙居新闻?/title> <link href="/CSS/index.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <link rel="canonical" href="//www.8ifj.cn/xjxw/201903/Content_819760.shtml"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body > <div class="top_big"> <div class="wapper xj_top"> <div class="xj_logo fl"><a href="/index.shtml"><img src="/images/logo.jpg" width="200" height="60" /></a>浙江在线支站 仙居县新闻门户网?/div> <div class="top_search fl"> <ul class="type_search"> <li class="ycfz"><a title="news" cid="40">新闻</a></li><!--<li class="ycfz"><a title="zt" cid="83,84">专题</a></li>--><li class="ycfz"><a title="video" cid="247,248">视频</a></li> </ul> <form method="post" action="//extend.rjxj.com.cn/Search/" target="_blank"> <input name="key" type="text" class="t_s" value=" 请输入您要搜索的关键? onfocus="value='';this.style.color='#666'" onblur="if(!value){value=' 请输入您要搜索的关键?;this.style.color='#999'}" style="color: rgb(153, 153, 153);"/> <input type="hidden" name="id" value="1"/> <input type="hidden" id="type" name="type" value="news"/> <input type="hidden" id="columnid" name="columnid" value=""/> <input type="hidden" name="showColumn" value="0"/> <input name="search" type="submit" class="t_btn" value="" /> </form> </div> <div class="top_right fr"> <div class="weather"> <div id="weatherinfo" style="float:right;padding-top:7px;"></div> <div class="clear"></div> </div> <div class="top_info"> <a href="/Guide.shtml" target="_blank">网站导航</a><span class="ycfz"> | </span> <a target="_blank">老版回顾</a><span class="ycfz"> | </span> <a target="_blank">数字?/a><span class="ycfz"> |</span> <a href="/shouji.shtml" target="_blank">手机?/a> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> </div> <div class="xj_nav"> <div class="nav_in wapper"> <ul class="t_nav"> <li class="ycfz"> <span class="ycfz"><a href="//www.8ifj.cn/" title="11ѡ5">11ѡ5</a></span> <a href="/xjxw/index.shtml" target="_blank">仙居</a> <a href="/tzxw/index.shtml" target="_blank">台州</a> <a href="/zjxw/index.shtml" target="_blank">浙江</a> <a href="/gnxw/index.shtml" target="_blank">国内</a> <a href="/gjxw/index.shtml" target="_blank">国际</a> <br/> <span class="ycfz"><a href="/xjws/">视频</a></span> <a href="/xjws/xjxw/day/" target="_blank">新闻</a> <a href="/xjws/sprd/" target="_blank">热点</a> <a href="/xjws/xjztp/" target="_blank">宣传?/a> <a href="/xjws/mtbd/" target="_blank">媒体报道</a> </li> <li class="ycfz"> <span class="ycfz">视点</span> <a href="/xjwl/index.shtml" target="_blank">网联</a> <a href="/xzxw/index.shtml" target="_blank">乡镇</a> <a href="/fzzx/index.shtml" target="_blank">法治</a> <a href="/yqkb/index.shtml" target="_blank">舆情</a> <a href="/bxsh/index.shtml" target="_blank">百姓</a> <a href="/xjgk/index.shtml" target="_blank">概况</a> <a href="/xwmtkxj/index.shtml" target="_blank">县外媒体看仙?/a> <br/> <span class="ycfz">文化</span> <a href="/xjly/index.shtml" target="_blank">旅游</a> <a href="/xjwy/index.shtml" target="_blank">文苑</a> <a href="/xjms/index.shtml" target="_blank">民俗</a> <a href="/xjls/index.shtml" target="_blank">历史</a> <a href="/yasb/index.shtml" target="_blank">永安随笔</a> <a href="/zncb/index.shtml" target="_blank">走南闯北仙居?/a> </li> <li class="ycfz"> <span class="ycfz">资讯</span> <a href="/tyxw/index.shtml" target="_blank">体育</a> <a href="/ylkb/index.shtml" target="_blank">娱乐</a> <a href="/kjbd/index.shtml" target="_blank">科技</a> <a href="/clss/index.shtml" target="_blank">时尚</a> <a href="/fckx/index.shtml" target="_blank">房产</a> <a href="/jjsy/index.shtml" target="_blank">财经</a> <a href="/jksh/index.shtml" target="_blank">健康</a> <a href="/zmly/index.shtml" target="_blank">周末</a> <br/> <span class="ycfz">互动</span> <a target="_blank">微博</a> <a target="_blank">投稿</a> <a href="/xjsy/indexTop.shtml" target="_blank">摄影</a> <a href="/jhdlb/indexTop.shtml" target="_blank">仙居节会大联?/a> <a href="/xwfb/index.shtml" target="_blank">新闻发布?/a> </li> <li style="margin-left:20px;"> <a href="/zt/index.shtml" target="_blank">专题报道</a><br/> <a href="/tsxj/index.shtml" target="_blank">图说仙居</a> </li> </ul> <ul class="f_nav" style="text-align:center;"> <a target="_blank">朱溪?/a> <a target="_blank">田市?/a> <a target="_blank">横溪?</a> <a target="_blank">皤滩?/a> <a target="_blank">白塔?/a> <a target="_blank">下各?/a> <a target="_blank">福应街道</a> <a target="_blank">南峰街道</a> <a target="_blank">安洲街道</a> <a target="_blank">安岭?/a> <a target="_blank">溪港?/a> <a target="_blank"> 湫山?/a> <a target="_blank">埠头?/a> <a target="_blank">淡竹?/a> <a target="_blank">官路?/a> <a target="_blank">上张?/a> <a target="_blank">步路?/a> <a target="_blank">广度?/a> <a target="_blank">大战?/a> <a target="_blank">双庙?/a> </ul> </div> </div> <div class="xwlm_main"> <div class="xwlm_main_left"> <div class="xwlm_left_top"> <p style="line-height:40px; padding-left:25px;">当前位置?a href="/" target="_blank">首页</a> > <a href="/xjxw/">仙居新闻</a> > 内容</p> </div> <div class="xxy_main"> <h3 style="">项菊香:为爱守护15?/h3> <p class="comeFrom">仙居新闻?  发布时间?019-03-08   字体:?a onClick="doZoom(16)" style="cursor:hand"><u>?/u></a> <a onClick="doZoom(14.8)" style="cursor:hand"><u>?/u></a> <a onClick="doZoom(12)" style="cursor:hand"><u>?/u></a>?/p> <div class="xxy_fx" align="center"> <!-- JiaThis Button BEGIN --> <div class="jiathis_style"> <a class="jiathis_button_qzone">QQ空间</a> <a class="jiathis_button_tsina">新浪微博</a> <a class="jiathis_button_tqq">腾讯微博</a> <a class="jiathis_button_weixin">微信</a> <a class="jiathis jiathis_txt jiathis_separator jtico jtico_jiathis" target="_blank">更多</a> </div> <!-- JiaThis Button END --> </div> <div id="zoom" class="text"> <p><div class="ycfz"> <span style="font-size: 12px;"> 15年前,她在医院做护工时,照顾一位被车撞成植物人的姑娘?/span><br />  </div> <div class="ycfz">  15年后,姑娘身体好起来了,成了她的亲人,姑娘说?ldquo;她是我亲妈?rdquo;<br />  </div> <div class="ycfz">  她就?ldquo;最美护?rdquo;项菊香,朱溪镇郑加山村人,今?5岁?br />  </div> <div class="ycfz">  3?日早?点,在廉租房小区项菊香的家里,项菊香早早就起来照顾宋雨薇了。因为当年那场车祸,宋雨薇脑部受伤,生活不能自理,所以起床后,项菊香就要先帮宋雨薇把昨夜尿湿的草席换掉?br />  </div> <div class="ycfz">  当年遭遇车祸后,宋雨薇一度失去意识,像植物人一样在医院的病床上躺了?年。那时,宋雨薇是病人,项菊香是她的护工。而现在,在项菊香的眼里,与自己生活在一起的宋雨薇就如同自己的女儿一般重要?br />  </div> <div style="text-align: center;"> <strong class="ycfz">15年前:她们是护工和病?/strong><br />  </div> <div class="ycfz">  项菊香有两个儿子,由于家里困难,大儿子做了人家的上门女婿。今?0岁的周忠伟是小儿子,在民泰房产当保安?br />  </div> <div class="ycfz">  周忠伟初中毕业后,被村里送到县委党校学习两年。项菊香不放心儿子一个人生活,就和老伴跟着进城?br />  </div> <div class="ycfz">  到城里,吃的住的都要钱。项菊香和老伴周下坎奶就在城里找活干,但因为没文化,项菊香和老伴只能在工地卖力气挣钱。后来,项菊香经人介绍去医院当了护工,宋雨薇是她护理的第二个病人?br />  </div> <div class="ycfz">  2004?月的一天,当时29岁的宋雨薇在路上出了车祸,被送进医院?br />  </div> <div class="ycfz">  她全身多处受伤,意识不清,护工项菊香被医院指派照顾她。当时,项菊香从搬运工改行不久,宋雨薇是她照顾的第二个病人?br />  </div> <div class="ycfz">  后来,小宋身体状况平稳下来,每天静静躺着,不说话也不能交流,很久了,也没有亲人来找她。三个月后,眼看着医院病床紧张,快要住不下,项菊香主动要求把小宋接回自己家照顾?br />  </div> <div class="ycfz">  之后,陆陆续续也有人来看过小宋,但没有人说自己是她的家人,这些人后来也没再出现?br />  </div> <div class="ycfz">  因为经济不宽裕,项菊香开始自学针灸,继续为小宋治疗。她的父亲曾是村里的土郎中,她先在自己身上找穴位练习,然后再给小宋治疗?br />  </div> <div class="ycfz">  项菊香说,大概一个月后,小宋叹了一口气?0个月后,她的手能动了,会简单说几句话了?年后,能坐得住轮椅了……<br />  </div> <div style="text-align: center;"> <strong class="ycfz">15年后:她们不是母女胜似母?/strong><br />  </div> <div class="ycfz">  自从把宋雨薇带回家照顾后,项菊香就专心在家照顾宋雨薇,一家人全靠老伴周下坎奶挑砖、挖沟挣钱养着?br />  </div> <div class="ycfz">  然而,2007年,项菊香的老伴突然中风瘫痪,项菊香一直到处借钱给老伴看病,老伴这一病就花了4万多元?013年,老伴再次住院,又花了6万元。还好,当年做护工时认识的一位护士帮她做了担保,还垫付了一万元?br />  </div> <div class="ycfz">  “我的两个儿子、儿媳都很好,经常拿钱和吃的给我们?rdquo; 项菊香说?br />  </div> <div class="ycfz">  而这一边,宋雨薇的生活依然不能自理,项菊香一边照顾老伴,一边还要照顾小宋?br />  </div> <div class="ycfz">  眼看着家里经济捉襟见肘,有人给她支招,“你不如到法院起诉这个姑娘啊,你有权要求得到这些年的护工费。要是能引发社会关注,或许能找到姑娘的亲生父母呢,这样你也好减轻些家里的压力?rdquo;<br />  </div> <div class="ycfz">  官司打赢了,但小宋家人还是没出现,当然项菊香的困难也就没办法得到解决。官司结束后,项菊香又作了一个决?mdash;————到民政局办了手续,签了领养协议书。从此,她们就是一家人了!<br />  </div> <div class="ycfz">  为了照顾两个病人,项菊香放弃了工作。之后,靠着民政局每个月的800元生活补助,加上老伴400多元一级残疾补助,零零碎碎捡一些瓶瓶罐罐来卖,日子紧巴巴地过?br />  </div> <div class="ycfz">  除了按摩、针灸,在饮食上,项菊香对宋雨薇也是百般照顾。她想吃啥就做啥,听人家说,黄酒炖红枣加猪肉,喝了能促进血液循环,补脑,有利康复。就经常炖好让宋雨薇喝。有时候,儿子在酒里面放了桂圆、荔枝等补品,让她也喝一点,但她舍不得喝?br />  </div> <div class="ycfz">  宋雨薇刚到项菊香家时80多斤,现?30多斤;项菊香以前120多斤,现在不?00斤。而且宋雨薇身上没有一个褥疮?br />  </div> <div class="ycfz">  这对没有血缘关系的母女,就这样相依为命?5年。当年,医生一度担心,宋雨薇会一直处于植物人状态,而现在,她已经可以坐在轮椅上正常地吃饭、说话了。有人说这是一个生命的奇迹,在这个奇迹背后,是项菊香一直以来不离不弃的坚守?br />  </div> <div style="text-align: center;"> <strong class="ycfz">15年来?/strong></div> <div style="text-align: center;"> <strong class="ycfz">项菊香落下一身病?/strong><br />  </div> <div class="ycfz">  项菊香原先在城里租房住,因为家里有两个病人,常常被房东拒租而不得不搬家,加上不善表达,很少有人知道她的情况?br />  </div> <div class="ycfz">  直到2015年,小儿子周忠伟的老板李友进意外了解到他家情况,给他们安排了一个免费住处?br />  </div> <div class="ycfz">  项菊香由于要照顾两个病人,积劳成疾,身体有很多毛病:肩周炎、颈椎病、气管炎,最严重的是四肢的风湿病?br />  </div> <div class="ycfz">  风湿的毛病,是早年照顾宋雨薇落下的,那时候她大小便失禁,没钱买纸尿裤,就用尿布。洗尿布是项菊香每天必做的事,有时候尿布不管用,宋雨薇将被子毯子都拉湿了,还要洗被褥?br />  </div> <div class="ycfz">  为了省下水电费,项菊香都是拿到溪滩上去洗。夏天还好说,冬天就是受罪?br />  </div> <div class="ycfz">  就是因为水泡多了,项菊香落下了风湿的老毛病?br />  </div> <div class="ycfz">  有一年冬天,特别的冷,溪水都结冰了,项菊香还是去洗尿布,结果滑倒摔了一跤。这一跤摔得有点重,项菊香在床上躺了好几天,但坚决不去医院,因为怕花钱?br />  </div> <div class="ycfz">  躺了几天后,项菊香挣扎着起来了,腰痛的毛病落下了。周忠伟说妈妈有时候晚上躺着痛得实在睡不着,就坐在板凳上,趴在床沿上睡?br />  </div> <div class="ycfz">  2015年的11?0日,有人把她的故事发到了网上,一下子传开,新闻媒体也相继作了报道。社会各界纷纷向她们伸出了援助之手。在仙居仁和康复医院的大力支持下?016?月,远在大洋彼岸的美国康复专家卢?middot;杰克森也专程来到仙居,为宋雨薇进行会诊。经过系统的康复训练以后,宋雨薇的病情有了很大的好转。去年,在相关部门的关心下,项菊香一家住进了廉租房?/div> </p> </div> <div class="xxy_fx" align="center"> <!-- JiaThis Button BEGIN --> <div class="jiathis_style"> <a class="jiathis_button_qzone">QQ空间</a> <a class="jiathis_button_tsina">新浪微博</a> <a class="jiathis_button_tqq">腾讯微博</a> <a class="jiathis_button_weixin">微信</a> <a class="jiathis jiathis_txt jiathis_separator jtico jtico_jiathis" target="_blank">更多</a> </div> <!-- JiaThis Button END --> </div> <div class="comeFrom" style="text-align:left;"><span class="right">  ?a href="#" onclick="javascript:print();">打印</a>?nbsp; ?a href="#" onclick="AddFavorite(window.location,document.title)">收藏</a>?nbsp; ?a href="javascript:window.close()">关闭窗口</a>?/span>【作者:张光剑?nbsp; 【责任编辑:应倩颖?/div> </div> <div class="qt_news"> <div class="qt_news_t">其它新闻</div> <div class="qt_news_m"> <ul class="ycfz"> <li class="ycfz"> <a href="/xjxw/201903/Content_819756.shtml" title="庆“三八?品美? target="_blank"> <img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/03/08/_thumb/f2e241d097c849c0ab38ef6a39d9d98f20190308084606.jpg"/> <p>庆“三八?品美?/p> </a> </li> <li class="ycfz"> <a href="/xjxw/201903/Content_819753.shtml" title="传雷锋精神 学雷锋行? target="_blank"> <img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/03/08/_thumb/b34b397bdf51421a995c038b919bc9cf20190308084607.jpg"/> <p>传雷锋精神 学雷锋行?/p> </a> </li> <li class="ycfz"> <a href="/xjxw/201903/Content_819750.shtml" title="埠头镇埠头村举行庆“三八”活? target="_blank"> <img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/03/08/_thumb/cf60f2a105de4f0a9bf0970814f774b120190308084605.jpg"/> <p>埠头镇埠头村举行庆“三八”活?/p> </a> </li> <li class="ycfz"> <a href="/xjxw/201903/Content_819749.shtml" title="官路镇举办”首届合家欢乐厨艺大? target="_blank"> <img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/03/08/_thumb/c4c8feea88a741e9b8545c0d05c1682e20190308084605.jpg"/> <p>官路镇举办”首届合家欢乐厨艺大?/p> </a> </li> <li class="ycfz"> <a href="/xjxw/201903/Content_819748.shtml" title="清洁家园·巾帼行动" target="_blank"> <img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/03/08/_thumb/faefa41172244d66b7968d165787529e20190308084606.jpg"/> <p>清洁家园·巾帼行动</p> </a> </li> <li class="ycfz"> <a href="/xjxw/201903/Content_819747.shtml" title="上张乡开展三八节主题活动" target="_blank"> <img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/03/08/_thumb/84c3062f50274333867c6e5a56bca8e720190308084605.jpg"/> <p>上张乡开展三八节主题活动</p> </a> </li> <li class="ycfz"> <a href="/xjxw/201903/Content_819746.shtml" title="全面提高党建水平 推动企业同发展共进步" target="_blank"> <img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/03/08/_thumb/94cee8fa6a754289a7f3efce8a583c5b20190308084606.jpg"/> <p>全面提高党建水平 推动企业同发展共进步</p> </a> </li> <li class="ycfz"> <a href="/xjxw/201903/Content_819744.shtml" title="县经济开发区召开安全生产 及消防安全工作推进会" target="_blank"> <img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/03/08/_thumb/02b227907f404d0e998ceaa53f09aeee20190308084606.jpg"/> <p>县经济开发区召开安全生产 及消防安全工作推进会</p> </a> </li> </ul> </div> </div> </div> <div class="xwlm_right"> <div class="xwnr_adv"> <ul class="ycfz"> <li class="ycfz"><a href="//www.8ifj.cn/shouji.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/adv/contentright_up/92fa44d9c1fb4a0b890b7f85de7cd4f520140722085136.jpg"/></a></li> </ul> </div> <div class="xwlm_right_top"><div class="xjwl_con2_topsize"><a href="/tpxw/index.shtml">图片新闻</a></div></div> <div class="xjwl_con2"> <ul class="xwnr_r_pic"> <li class="ycfz"> <a href="/xjxw/201903/Content_819756.shtml" title="庆“三八?品美? target="_blank"> <img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/03/08/_thumb/f2e241d097c849c0ab38ef6a39d9d98f20190308084606.jpg"/> <p class="li_p01">庆“三八?品美?/p> <p class="li_p02">2019/3/8 8:59:03</p> </a> </li> <li class="ycfz"> <a href="/xjxw/201903/Content_819753.shtml" title="传雷锋精神 学雷锋行? target="_blank"> <img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/03/08/_thumb/b34b397bdf51421a995c038b919bc9cf20190308084607.jpg"/> <p class="li_p01">传雷锋精神 学雷锋行?/p> <p class="li_p02">2019/3/8 8:56:18</p> </a> </li> <li class="ycfz"> <a href="/xjxw/201903/Content_819750.shtml" title="埠头镇埠头村举行庆“三八”活? target="_blank"> <img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2019/03/08/_thumb/cf60f2a105de4f0a9bf0970814f774b120190308084605.jpg"/> <p class="li_p01">埠头镇埠头村举行庆“三八”活?/p> <p class="li_p02">2019/3/8 8:53:15</p> </a> </li> </ul> </div> <div class="xjwl_con2_top"><div class="xjwl_con2_topsize"><a href="/xjws/index.shtml">视频热点</a></div></div> <div class="xjwl_con2"> <ul class="xwnr_r_pic"> <li class="ycfz"> <a href="/xjws/xjxw/201903/Content_188432.shtml" title="今天我当班:风雨无阻执行? target="_blank"> <img src=""/> <div class="play_btn"></div> <p class="li_p01">今天我当班:风雨无阻执行?/p> <p class="li_p02">2019/3/5 20:18:05</p> </a> </li> <li class="ycfz"> <a href="/xjws/xjxw/201903/Content_188431.shtml" title="我县开?019年“三八妇女维权周”广场服务活? target="_blank"> <img src=""/> <div class="play_btn"></div> <p class="li_p01">我县开?019年“三八妇女维权周”广场服务活?/p> <p class="li_p02">2019/3/5 20:17:50</p> </a> </li> <li class="ycfz"> <a href="/xjws/xjxw/201903/Content_188430.shtml" title="999热线:为城区行道树美? target="_blank"> <img src=""/> <div class="play_btn"></div> <p class="li_p01">999热线:为城区行道树美?/p> <p class="li_p02">2019/3/5 20:17:25</p> </a> </li> </ul> </div> <div class="xjwl_con2_top"><div class="xjwl_con2_topsize">点击排行</div></div> <div class="xjwl_con3"> <ul class="ycfz"> <li class="ycfz"> <span class="con3_redbg">1</span> <span class="con3_title"><a href="/xjxw/201903/Content_819760.shtml" target="_blank" title="项菊香:为爱守护15?>项菊香:为爱守护15?/a></span> </li> <li class="ycfz"> <span class="con3_redbg">2</span> <span class="con3_title"><a href="/xjxw/201903/Content_819759.shtml" target="_blank" title="郑旭东到县消安委办调研消防安全工?>郑旭东到县消安委办调研消防安...</a></span> </li> <li class="ycfz"> <span class="con3_redbg">3</span> <span class="con3_title"><a href="/xjxw/201903/Content_819758.shtml" target="_blank" title="2018年省政府民生实事——办得怎么? 由您说了?>2018年省政府民生实事——办得?..</a></span> </li> <li class="ycfz"> <span class="con3_bg">4</span> <span class="con3_title"><a href="/xjxw/201903/Content_819757.shtml" target="_blank" title="我县张学群、杨云林、王均良入围“台州好人榜?>我县张学群、杨云林、王均良?..</a></span> </li> <li class="ycfz"> <span class="con3_bg">5</span> <span class="con3_title"><a href="/xjxw/201903/Content_819756.shtml" target="_blank" title="庆“三八?品美?>庆“三八?品美?/a></span> </li> <li class="ycfz"> <span class="con3_bg">6</span> <span class="con3_title"><a href="/xjxw/201903/Content_819682.shtml" target="_blank" title="县文化市场行政执法大队获通报表彰">县文化市场行政执法大队获通报...</a></span> </li> <li class="ycfz"> <span class="con3_bg">7</span> <span class="con3_title"><a href="/xjxw/201903/Content_819657.shtml" target="_blank" title="胡卫明:仙乡“活雷锋?>胡卫明:仙乡“活雷锋?/a></span> </li> <li class="ycfz"> <span class="con3_bg">8</span> <span class="con3_title"><a href="/xjxw/201903/Content_819656.shtml" target="_blank" title="全省人大部署联动开展促进民营经济高质量发展专项监督工作">全省人大部署联动开展促进民?..</a></span> </li> <li class="ycfz"> <span class="con3_bg">9</span> <span class="con3_title"><a href="/xjxw/201903/Content_819655.shtml" target="_blank" title="台金高速“点亮工程?正式启动">台金高速“点亮工程?正式启动</a></span> </li> <li class="ycfz"> <span class="con3_bg">10</span> <span class="con3_title"><a href="//www.8ifj.cn/" title="11ѡ5">11ѡ5</a></span> </li> </ul> </div> </div> <div class="clear"></div></div> <div class="footer2"> 浙江省仙居县人民政府新闻办公室主?浏览本网主页,建议将电脑显示屏的分辨率调?024*768 <br/> 仙居新闻?版权所?2005-2019 本网站所有内容均受版权保护。浙新办?006?7?浙ICP?3031868?2<br/> 未经版权所有人明确的书面许可,不得以任何方式或媒体翻印或转载本网站的部分或全部内容?br/> 警告?本网站上的图像有数码水印技术保护。您对本网站的任何使用应遵守我们的使用条款,并构成对该条款的知悉和接受?br/> 【新闻热线】电视台?576-87771999 | 电台?576-87773846 | 节目热线?576-87785588 0576-87785599 | 仙居新闻编辑部:0576-87821180 Email:xjunew@163.com<br> 仙居新闻?新闻热线?86-0576-87816971 电子邮箱:xianjunews@126.com <br/> 违法和不良信息举报电话:0576-87816957<br/> <a target="_blank" title="橘子红了信息科技,专业的网络技术服务提供商?0576-88508576 88528227"><font color=#000>?u> 橘子红了信息科技 </u>提供仙居新闻网的网站系统开发与技术支?/font></a> <br/> </div> <li><a href="//www.8ifj.cn/d9779/79497846.html ">۽50λʿͳսͬԲ </a> 2019-05-07</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/9v1181/47836145.html ">ͻȻݿθź θЩ֢״ </a> 2019-05-03</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/z0859/12672344.html ">йСڼȵӪ </a> 2019-05-01</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/72e109/14515943.html ">2017а </a> 2019-04-30</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/630985/85064842.html ">ɹй̿ ۺΪй </a> 2019-04-30</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/684969/2783141.html ">̨κʽٷ </a> 2019-04-26</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/1v7185/4108740.html ">Ҿǻ۵ģҪⱻʹҪʲôԡ </a> 2019-04-19</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/z31476/57660739.html ">ӹŻп۾ɺ͸ضϰ </a> 2019-04-19</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/066760/15670438.html ">ѵʮŴ뵽ԱɲġѪҺ͡衱 </a> 2019-04-10</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/719923/62252237.html ">ѧ̡ѧ һУնͬ </a> 2019-04-05</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/23032/27661636.html ">Ƶǽθʡʡ ΰȥʡְ </a> 2019-03-26</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/qm5110/41226735.html ">ҵרڿƼ£ϼгԶչ </a> 2019-03-26</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/6z5895/65549634.html ">ԡIJŻ˵ </a> 2019-03-23</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/k46477/46245433.html ">ýÿŵ363ڣ¼ӰˣҵĹǿҷ ֻη71ǰȡ </a> 2019-03-23</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/436455/51973132.html ">ʸȫлع ̽500ƽ </a> 2019-03-22</li> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?f7a6bc378844a5df707c414e6b6fea33":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?f7a6bc378844a5df707c414e6b6fea33"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <a href="//www.kotdj.tw" target="_blank">662</a>| <a href="//www.pocla.tw" target="_blank">977</a>| <a href="//www.vlhun.tw" target="_blank">329</a>| <a href="//www.qjene.tw" target="_blank">706</a>| <a href="//www.pszse.tw" target="_blank">791</a>| <a href="//www.jorla.tw" target="_blank">457</a>| <a href="//www.xagvp.tw" target="_blank">564</a>| <a href="//www.twbru.tw" target="_blank">310</a>| <a href="//www.ytdtu.tw" target="_blank">254</a>| <a href="//www.dobbx.tw" target="_blank">107</a>| </body> </html>