?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 11ѡ5ʱ:仙居历史·仙居新闻?/title> <link href="../css/xjls.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link rel="canonical" href="//www.8ifj.cn/xjls/index.shtml"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <!-- top --> <div class="top"></div> <!-- main --> <div class="main"> <div class="wapper"> <div class="jj_t"><img src="../images/nav_1.jpg" width="114" height="73" /></div> <div class="jj_m"> <p>仙居,顾名思义就是神仙居住之地。这个美丽的名字据说来自一个神奇的传说?/p> <p> 相传在北宋时期,县城西门外的仙居县仙居县西郭洋村有个名叫王温的人,平时救危济贫,乐善好施。一日傍晚,他见门口站着两个长满疮疱的人痛苦? 状,顿生怜悯之心,就问:"你们的病这么严重,有没有办法治疗呢?"那两人说?办法倒有,只是要用新酿成的酒,浸泡身体,才可治好?王温听了高兴? 说:"我家刚好酿了两缸新酒?随即请这两人进门脱掉?服,任其在酒缸中浸泡。说也奇怪,两人在酒缸中泡了一夜后,第二天出来,身上的疮疱不仅全部? 失了,而且容光焕发,皮肤光泽,就得如同美少年一般。他们向王温谢辞而去后,王温闻到酒缸中飘出阵阵异香,就叫全家人喝下,还把酒糟喂了鸡犬。不一 会儿,王温全家连同鸡犬一起升天,成了神仙。当时的皇帝宋真宗赵恒听了这一奇事后,欣然下旨?以其洞天名山,屏蔽周围,而多神仙之宅",将永安县改 名为仙居县?/p> </div> </div> <div class="wapper mt30"> <div class="history_t">历史沿革</div> <div class="history_m"> <ul class="ycfz"> <li class="his_1"><img src="../images/his_1.jpg" width="595" height="362" /></li> <li class="his_2"><img src="../images/his_2.jpg" width="248" height="362" /></li> <li class="his_3"><img src="../images/his_3.jpg" width="419" height="278" /></li> <li class="his_4"><img src="../images/his_4.jpg" width="425" height="278" /></li> <div class="clear"></div> </ul> <p>仙居历史悠久?000多年前,在永安溪中下游河谷平原上,就已聚居着仙居人的祖先—瓯越族人?/p> <p>战国时,仙居为越国领土。秦统一全国后,属闽中郡鄞县回浦乡。东汉时,仙居是国内高僧名道涉足之地,兴平元年(公元194年)建造的"石头禅院"? 即石?大兴?),比国清寺建寺?00多年。东晋穆帝永和三年(公元347年),仙居立县,名乐安。隋、唐间几经废置,至五代吴越宝正五年(公元930? ),改名永安。宋时,仙居是国内著名的宗教圣地之一。北宋景德四年(公元1007年),宋真宗以其"洞天名山屏蔽周卫,而多神仙之宅",诏改今名。立县至 今已?600多年。仙居人杰地?人才辈出。自唐至清,出过245位进士,其中首位进士是唐代著名诗人项斯,影响较大的有南宋名臣吴芾、左丞相吴坚,明代太 子少师王一宁、刑部尚书应大猷、勇斗严嵩的右都御史吴时来、监察御史应朝卿等。此外,还有北宋开仙居办学风气的陈襄、揭竿起义的吕师囊,南宋世界上第 一部食用菌专著《菌谱》的作者陈仁玉,元代大书画家柯九思等?/p> </div> </div> </div> <div class="main mt30"> <div class="wapper"> <div class="gjmr_t">古今名人</div> <div class="gjmr_m"> <div class="name wapper"> <ul class="ycfz"> <li class="ycfz"><a href="/xjls/gjmr/2014-07-05/Conten_100.shtml" target="_blank">沈策</a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjls/gjmr/2014-07-05/Conten_99.shtml" target="_blank">吴时?/a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjls/gjmr/2014-07-05/Conten_98.shtml" target="_blank">翁森</a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjls/gjmr/2014-07-05/Conten_97.shtml" target="_blank">陈仁?/a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjls/gjmr/2014-07-05/Conten_96.shtml" target="_blank">郭磊?/a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjls/gjmr/2014-07-05/Conten_95.shtml" target="_blank">吴芾</a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjls/gjmr/2014-07-05/Conten_94.shtml" target="_blank">吕师?/a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjls/gjmr/2014-07-05/Conten_93.shtml" target="_blank">陈襄</a></li> <div class="clear"></div> </ul> </div> <div class="rw"> <ul class="ycfz"> <li id="te"><a href="/xjls/gjmr/2014-07-05/Conten_100.shtml" target="_blank"><img src="//images.2014.rjxj.com.cn/xjls/_thumb/58a4c81735fe48bfa8584fb57983d79d20140705100756.jpg" width="258" height="484"/></a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjls/gjmr/2014-07-05/Conten_99.shtml" target="_blank"><img src="//images.2014.rjxj.com.cn/xjls/_thumb/2ebea41e362a43b99c67c6ebd5dbf29020140705100801.jpg" width="170" height="237"/></a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjls/gjmr/2014-07-05/Conten_98.shtml" target="_blank"><img src="//images.2014.rjxj.com.cn/xjls/_thumb/6929dec0520e4b66b2c4cd425c75c12520140705100759.jpg" width="170" height="237"/></a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjls/gjmr/2014-07-05/Conten_97.shtml" target="_blank"><img src="//images.2014.rjxj.com.cn/xjls/_thumb/ebb167f4e2d249bc92fd95c40e27fa6420140705100758.jpg" width="170" height="237"/></a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjls/gjmr/2014-07-05/Conten_96.shtml" target="_blank"><img src="//images.2014.rjxj.com.cn/xjls/_thumb/3fec7e2ce7284fa2961b58085d09095e20140705100802.jpg" width="170" height="237"/></a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjls/gjmr/2014-07-05/Conten_95.shtml" target="_blank"><img src="//images.2014.rjxj.com.cn/xjls/_thumb/a944bea132964ea08c62fc44cda1f6a720140705100802.jpg" width="170" height="237"/></a></li> <li class="ycfz"><a href="//www.8ifj.cn/" title="11ѡ5">11ѡ5</a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjls/gjmr/2014-07-05/Conten_93.shtml" target="_blank"><img src="//images.2014.rjxj.com.cn/xjls/_thumb/e4a1b1ce1770464ba716668a30e0e3da20140705100804.jpg" width="170" height="237"/></a></li> <div class="clear"></div> </ul> <p>仙居风景名胜区,为国家重点风景名胜区,总面?87.8平方公里,含神仙居、景星岩、永安溪漂流、皤滩古镇、淡竹景区,集奇、险、清、幽于一体,? 峰、瀑、溪、林于一地? 仙居风景名胜区,为国家重点风景名胜区,总面?87.8平方公里,含神仙居、景星岩、永安溪漂流、皤滩古镇、淡竹景区,集奇 、险、清、幽于一体,汇峰、瀑、溪、林于一地?/p> </div> </div> </div> </div> <div class="jq mt30"> <div class="wapper"> <div class="sights_t">风景名胜</div> <div class="sights_m"> <ul class="ycfz"> <div class="clear"></div> </ul> <p>仙居风景名胜区,为国家重点风景名胜区,总面?87.8平方公里,含神仙居、景星岩、永安溪漂流、皤滩古镇、淡竹景区,集奇、险、清、幽于一体,? 峰、瀑、溪、林于一地? 仙居风景名胜区,为国家重点风景名胜区,总面?87.8平方公里,含神仙居、景星岩、永安溪漂流、皤滩古镇、淡竹景区,集奇 、险、清、幽于一体,汇峰、瀑、溪、林于一地?/p> </div> </div> </div> <div class="foot">仙居历史 @ 仙居新闻?版权所?2014</div> <li><a href="//www.8ifj.cn/z31706/8098650.html ">йʯ½ɽ </a> 2019-06-06</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/49x456/5494449.html ">̫С·ƶ· </a> 2019-06-06</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/12l806/70980248.html ">̵ ˾̾ǻ </a> 2019-05-26</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/28v525/96162147.html ">ϹйһعίԱ </a> 2019-05-26</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/d9779/79497846.html ">۽50λʿͳսͬԲ </a> 2019-05-07</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/9v1181/47836145.html ">ͻȻݿθź θЩ֢״ </a> 2019-05-03</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/z0859/12672344.html ">йСڼȵӪ </a> 2019-05-01</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/72e109/14515943.html ">2017а </a> 2019-04-30</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/630985/85064842.html ">ɹй̿ ۺΪй </a> 2019-04-30</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/684969/2783141.html ">̨κʽٷ </a> 2019-04-26</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/1v7185/4108740.html ">Ҿǻ۵ģҪⱻʹҪʲôԡ </a> 2019-04-19</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/z31476/57660739.html ">ӹŻп۾ɺ͸ضϰ </a> 2019-04-19</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/066760/15670438.html ">ѵʮŴ뵽ԱɲġѪҺ͡衱 </a> 2019-04-10</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/719923/62252237.html ">ѧ̡ѧ һУնͬ </a> 2019-04-05</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/23032/27661636.html ">Ƶǽθʡʡ ΰȥʡְ </a> 2019-03-26</li> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?f7a6bc378844a5df707c414e6b6fea33":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?f7a6bc378844a5df707c414e6b6fea33"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <a href="//www.rrdfb.com" target="_blank">178</a>| <a href="//www.xopept.tw" target="_blank">856</a>| <a href="//bwputy.com.cn" target="_blank">835</a>| <a href="//www.vvpqm.com" target="_blank">286</a>| <a href="//www.hhvqbh.tw" target="_blank">771</a>| <a href="//wmfwvg.com.cn" target="_blank">135</a>| <a href="//www.wwmsoi.tw" target="_blank">230</a>| <a href="//www.llnusf.tw" target="_blank">975</a>| <a href="//www.hpvxc.com" target="_blank">184</a>| <a href="//www.cxsftw.tw" target="_blank">284</a>| </body> </html>