?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 11ѡ5ѡ8׬:仙居概况·仙居新闻?/title> <link href="../css/index.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link rel="canonical" href="//www.8ifj.cn/xjgk/index.shtml"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="top_big"> <div class="wapper xj_top"> <div class="xj_logo fl"><a href="/index.shtml"><img src="/images/logo.jpg" width="200" height="60" /></a>浙江在线支站 仙居县新闻门户网?/div> <div class="top_search fl"> <ul class="type_search"> <li class="ycfz"><a title="news" cid="40">新闻</a></li><!--<li class="ycfz"><a title="zt" cid="83,84">专题</a></li>--><li class="ycfz"><a title="video" cid="247,248">视频</a></li> </ul> <form method="post" action="//extend.rjxj.com.cn/Search/" target="_blank"> <input name="key" type="text" class="t_s" value=" 请输入您要搜索的关键? onfocus="value='';this.style.color='#666'" onblur="if(!value){value=' 请输入您要搜索的关键?;this.style.color='#999'}" style="color: rgb(153, 153, 153);"/> <input type="hidden" name="id" value="1"/> <input type="hidden" id="type" name="type" value="news"/> <input type="hidden" id="columnid" name="columnid" value=""/> <input type="hidden" name="showColumn" value="0"/> <input name="search" type="submit" class="t_btn" value="" /> </form> </div> <div class="top_right fr"> <div class="weather"> <div id="weatherinfo" style="float:right;padding-top:7px;"></div> <div class="clear"></div> </div> <div class="top_info"> <a href="/Guide.shtml" target="_blank">网站导航</a><span class="ycfz"> | </span> <a target="_blank">老版回顾</a><span class="ycfz"> | </span> <a target="_blank">数字?/a><span class="ycfz"> |</span> <a href="/shouji.shtml" target="_blank">手机?/a> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> </div> <div class="xj_nav"> <div class="nav_in wapper"> <ul class="t_nav"> <li class="ycfz"> <span class="ycfz"><a href="//www.8ifj.cn/" title="11ѡ5">11ѡ5</a></span> <a href="/xjxw/index.shtml" target="_blank">仙居</a> <a href="/tzxw/index.shtml" target="_blank">台州</a> <a href="/zjxw/index.shtml" target="_blank">浙江</a> <a href="/gnxw/index.shtml" target="_blank">国内</a> <a href="/gjxw/index.shtml" target="_blank">国际</a> <br/> <span class="ycfz"><a href="/xjws/">视频</a></span> <a href="/xjws/xjxw/day/" target="_blank">新闻</a> <a href="/xjws/sprd/" target="_blank">热点</a> <a href="/xjws/xjztp/" target="_blank">宣传?/a> <a href="/xjws/mtbd/" target="_blank">媒体报道</a> </li> <li class="ycfz"> <span class="ycfz">视点</span> <a href="/xjwl/index.shtml" target="_blank">网联</a> <a href="/xzxw/index.shtml" target="_blank">乡镇</a> <a href="/fzzx/index.shtml" target="_blank">法治</a> <a href="/yqkb/index.shtml" target="_blank">舆情</a> <a href="/bxsh/index.shtml" target="_blank">百姓</a> <a href="/xjgk/index.shtml" target="_blank">概况</a> <a href="/xwmtkxj/index.shtml" target="_blank">县外媒体看仙?/a> <br/> <span class="ycfz">文化</span> <a href="/xjly/index.shtml" target="_blank">旅游</a> <a href="/xjsy/index.shtml" target="_blank">摄影</a> <a href="/xjwy/index.shtml" target="_blank">文苑</a> <a href="/xjms/index.shtml" target="_blank">民俗</a> <a href="/xjls/index.shtml" target="_blank">历史</a> <a href="/yasb/index.shtml" target="_blank">随笔</a> <a href="/zncb/index.shtml" target="_blank">走南闯北仙居?/a> </li> <li class="ycfz"> <span class="ycfz">资讯</span> <a href="/tyxw/index.shtml" target="_blank">体育</a> <a href="/ylkb/index.shtml" target="_blank">娱乐</a> <a href="/kjbd/index.shtml" target="_blank">科技</a> <a href="/clss/index.shtml" target="_blank">时尚</a> <a href="/fckx/index.shtml" target="_blank">房产</a> <a href="/jjsy/index.shtml" target="_blank">财经</a> <a href="/jksh/index.shtml" target="_blank">健康</a> <a href="/zmly/index.shtml" target="_blank">周末</a> <br/> <span class="ycfz">互动</span> <a target="_blank">微博</a> <a target="_blank">投稿</a> <a href="//www.8ifj.cn/fl/" target="_blank">分类</a> <a href="/sspl/index.shtml" target="_blank">评论</a> <a href="#">微仙?/a> <a href="/jhdlb/indexTop.shtml" target="_blank">仙居节会大联?/a> </li> <li style="margin-left:20px;"> <a href="/zt/index.shtml" target="_blank">专题报道</a><br/> <a href="/tsxj/index.shtml" target="_blank">图说仙居</a> </li> </ul> <ul class="f_nav" style="text-align:center;"> <a target="_blank">朱溪?/a> <a target="_blank">田市?/a> <a target="_blank">横溪?</a> <a target="_blank">皤滩?/a> <a target="_blank">白塔?/a> <a target="_blank">下各?/a> <a target="_blank">福应街道</a> <a target="_blank">南峰街道</a> <a target="_blank">安洲街道</a> <a target="_blank">安岭?/a> <a target="_blank">溪港?/a> <a target="_blank"> 湫山?/a> <a target="_blank">埠头?/a> <a target="_blank">淡竹?/a> <a target="_blank">官路?/a> <a target="_blank">上张?/a> <a target="_blank">步路?/a> <a target="_blank">广度?/a> <a target="_blank">大战?/a> <a target="_blank">双庙?/a> </ul> </div> </div> <div class="wapper_gk"> <div class="search"> <form name="form" method="post" action="../../Search/" target="_blank"> <table width="100%" height="37" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td width="66%"><table width="95%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td><font color="#666666">您所在的位置?仙居新闻网首?> 仙居概况</font></td> </tr> </table></td> <td width="19%"><INPUT class="unnamed5" style="height:24px" size=25 name=username2> </td> <td width="9%" align="center"><table width="70" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td> <input name="SelectStyle" type="hidden" value="新闻"> <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#ffffff" onClick="showHide()" class="unnamed5" style="height:24px" > <tr> <td align="center"><div id="oOption2">新闻</div></td> <td align="center" width="14"><span style="font-family: Webdings;colro:#CCCCCC" >6</span></td> </tr> </table></td> </tr> <tr> <td> <div id="oOption" onselectstart="return false"> <table cellsapcing="0" cellspadding="3" border="0" width="100%" bgcolor="#ffffff"> <tr> <td onClick="Select(0)" ><font color="#000000">新闻</font></td> </tr> <tr> <td onClick="Select(1)" ><font color="#000000">专题</font></td> </tr> <tr> <td onClick="Select(2)" ><font color="#000000">视频</font></td> </tr> </table> </div></td> </tr> </table></td> <td width="6%"><input type="submit" name="Submit" value="搜索" class="unnamed5" style="height:24px"></td> </tr> </table> </form> </div> <div class="content"> <div class="left_nav fl"> <ul class="ycfz"> <li class="ycfz"><a href="/xjgk/index.shtml">仙居概况</a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjgk/fd/index.shtml">福地/仙居印象</a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjgk/ch/index.shtml">醇厚/古城神韵</a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjgk/xj/index.shtml">仙境/旖旎风光</a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjgk/gl/index.shtml">瑰丽/物华天宝</a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjgk/ky/index.shtml">跨越/绿色经济</a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjgk/hl/index.shtml">活力/创业新城</a></li> <li class="ycfz"><a href="/xjgk/da/index.shtml">大爱/慈孝仙乡</a></li> <li class="ycfz"><a href="//www.8ifj.cn/" title="11ѡ5">11ѡ5</a></li> </ul> </div> <div class="right_main fr"> <img src="../images/general1.jpg" width="630" height="336" /> <p>寻仙去,到浙江的仙居?/p> <p>尽管"沧海桑田"?东海扬尘"?鸡犬升天"的年代已经远去,但古老的传说一直在灵山秀水间回响。无怪乎一 千年多前,好道的宋真宗皇帝认为,此地"洞天名山,屏蔽周卫,而多神仙之宅",诏改县名永安为仙居。今天,仙居? 然山如眉黛,水似眼波,仙气缭绕?/p> <p>走进仙居,山青水绿,天朗气清。幽深奇崛的大山,峰险谷幽、瀑奇林秀;碧水荡漾的永安溪,清澈安祥、柔情温? 。真可谓"千岩万转路不?迷花倚石忽已?……然而,当我们拨开绝壁上被神秘的油点草掩隐的洞口时,或许还能遇 到修仙的真人和美丽的仙女呢?</p> <p>即便是仙缘未到,那万古长存的蝌蚪奇文和古越文字仍在静候知音。更?000多年前文明初开的下汤文化,彰显昔日 繁华的皤??型古街,诉说悠远流长故事的高迁古民居,在等着你去寻奇探秘。而针刺无骨花灯,则会让你一见生 奇,再见生叹?/p> <p>品味仙居,消渴生津的仙梅,望之则食指大动;碧翠的仙茶,轻嘬一口,有如入云端的舒畅。正?采仙梅,摘蜜? ,珍馐美味遍地寻;品山珍,尝佳肴,饕餮盛宴享不尽?</p> <p>山的仙气,水的灵气,人的志气,共同铸就了一座活力新城。近年来,全县大力推进绿色发展、科学跨越,保持? 良好的发展态势,经济综合实力持续增强,人民生活显著改善,特色产业快速发展,生态文明建设积极有效,城市建设? 快推进,改革开放不断深化,各项事业明显进步。当前,特色工业、现代农业和旅游休闲产业等方兴未艾,新型城镇化加 速推进,正以燎原之势打造着仙居的新未来?/p> <p>仙居,一座历史悠久的古城,更是一座朝气蓬勃的新城,正以其独有的魅力让人遐想起那些古老的传说,为了追寻传 说的足迹,追寻心灵深处的美丽,而翻越过一座山丘,再翻越过另一座山丘。看杨梅仙子,赏油菜花开,突然发现,? 已在仙境中,而自己则是那逍遥的神仙?/p> <img src="../images/general2.jpg" width="630" height="305" /> <p>仙居地处浙江东南,全县面?000平方公里,下?7个乡镇?个街道,723个行政村,总人?0万?/p> <p>随着台金高速公路、诸永高速公路的通车和台金铁路建设的逐步推进,仙居的区位优势逐渐显现,正逐渐成为浙中? 地区的交通小枢纽?012年,全县实现生产总?28亿元,增?0.0%;财政总收?4.7亿元,其中地方财政收?.9亿元? 分别增长12.7%?5.3%;城镇居民人均可支配收入25454元,农村居民人均纯收?0460元,分别增长11.2%?1.6%?</p> <p>面对新的发展机遇,仙居将坚持"四大发展战略",加快建?富有特色的生态宜居城市、先进制造业基地、现代农 业示范基地和旅游休闲度假胜地"?一城三?,不断开创绿色发展、科学跨越新局面?/p> </div> <div class="clear"></div> </div> </div> <div class="footer2"> 浙江省仙居县人民政府新闻办公室主?浏览本网主页,建议将电脑显示屏的分辨率调?024*768 <br/> 仙居新闻?版权所?2005-2018 本网站所有内容均受版权保护。浙新办?006?7?浙ICP?3031868?2<br/> 未经版权所有人明确的书面许可,不得以任何方式或媒体翻印或转载本网站的部分或全部内容?br/> 警告?本网站上的图像有数码水印技术保护。您对本网站的任何使用应遵守我们的使用条款,并构成对该条款的知悉和接受?br/> 【新闻热线】电视台?576-87771999 | 电台?576-87773846 | 节目热线?576-87785588 0576-87785599 | 仙居新闻编辑部:0576-87821180 Email:xjunew@163.com<br> 仙居新闻?新闻热线?86-0576-87816971 电子邮箱:xianjunews@126.com <br/> <a target="_blank" title="橘子红了信息科技,专业的网络技术服务提供商?0576-88508576 88528227"><font color=#000>?u> 橘子红了信息科技 </u>提供仙居新闻网的网站系统开发与技术支?/font></a> <br/> </div> <li><a href="//www.8ifj.cn/42w647/25766219.html ">ȫ´糵-ƽݱE-PACE 400km </a> 2018-12-04</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/220293/77472218.html ">ί֯ٿչ̸ 조֮ </a> 2018-12-04</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/50o558/11617717.html ">߿ж 衰߿ۺ </a> 2018-11-27</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/z0t241/54721616.html ">פĴǼ߱ </a> 2018-11-27</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/r44519/20265015.html ">ֻս· </a> 2018-11-25</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/806992/54661414.html ">2017պϲɷûڱ </a> 2018-09-21</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/80m247/37618213.html ">ӴﳾȾ ʩֳ밲װƵ </a> 2018-08-31</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/084167/44330312.html ">زĺ飬ʮġ𡱣 ɶ </a> 2018-08-21</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/266488/4153311.html ">žЦĻҪ߼ʦ </a> 2018-08-21</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/84q88/36335510.html ">ϸvivo NEX 8458GB+256GBĻָ </a> 2018-08-17</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/e46397/9095079.html ">ڵ㣬Ӯķ硱־սǰع۲죩 </a> 2018-08-17</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/w46798/5061038.html ">ʡٿٽǹ÷չ߾߼ҵҷ紴ҵ </a> 2018-07-20</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/0q133/938827.html ">үʱһӣллƽչ </a> 2018-07-05</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/r37771/158286.html ">̽Ϸ˿· ֣ Ҽ ߲ һ </a> 2018-07-04</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/1dz953/1333835.html ">ŮƳ糡涯 </a> 2018-07-04</li> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?f7a6bc378844a5df707c414e6b6fea33":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?f7a6bc378844a5df707c414e6b6fea33"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <a href="//www.bxxrp.com" target="_blank">667</a>| <a href="//www.ltxk.net" target="_blank">899</a>| <a href="//www.sihg.world" target="_blank">269</a>| <a href="//www.dvsw.world" target="_blank">846</a>| <a href="//www.goqar.com" target="_blank">365</a>| <a href="//www.15987533.com" target="_blank">337</a>| <a href="//www.baacf.com" target="_blank">509</a>| <a href="//www.afly.world" target="_blank">89</a>| <a href="//www.uxbl.rocks" target="_blank">472</a>| <a href="//www.12716828.com" target="_blank">373</a>| </body> </html>