? 11ѡ5ͼ:“千年”杨梅树 屏风岩上展芳?- 图说仙居·仙居新闻?/title> <link href="/CSS/index.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <link rel="canonical" href="//www.8ifj.cn/tsxj/20180621/Content_808029.shtml"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body > <div class="top_big"> <div class="wapper xj_top"> <div class="xj_logo fl"><a href="/index.shtml"><img src="/images/logo.jpg" width="200" height="60" /></a>浙江在线支站 仙居县新闻门户网?/div> <div class="top_search fl"> <ul class="type_search"> <li class="ycfz"><a title="news" cid="40">新闻</a></li><!--<li class="ycfz"><a title="zt" cid="83,84">专题</a></li>--><li class="ycfz"><a title="video" cid="247,248">视频</a></li> </ul> <form method="post" action="//extend.rjxj.com.cn/Search/" target="_blank"> <input name="key" type="text" class="t_s" value=" 请输入您要搜索的关键? onfocus="value='';this.style.color='#666'" onblur="if(!value){value=' 请输入您要搜索的关键?;this.style.color='#999'}" style="color: rgb(153, 153, 153);"/> <input type="hidden" name="id" value="1"/> <input type="hidden" id="type" name="type" value="news"/> <input type="hidden" id="columnid" name="columnid" value=""/> <input type="hidden" name="showColumn" value="0"/> <input name="search" type="submit" class="t_btn" value="" /> </form> </div> <div class="top_right fr"> <div class="weather"> <div id="weatherinfo" style="float:right;padding-top:7px;"></div> <div class="clear"></div> </div> <div class="top_info"> <a href="/Guide.shtml" target="_blank">网站导航</a><span class="ycfz"> | </span> <a target="_blank">老版回顾</a><span class="ycfz"> | </span> <a target="_blank">数字?/a><span class="ycfz"> |</span> <a href="/shouji.shtml" target="_blank">手机?/a> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> </div> <div class="xj_nav"> <div class="nav_in wapper"> <ul class="t_nav"> <li class="ycfz"> <span class="ycfz"><a href="//www.8ifj.cn/" title="11ѡ5">11ѡ5</a></span> <a href="/xjxw/index.shtml" target="_blank">仙居</a> <a href="/tzxw/index.shtml" target="_blank">台州</a> <a href="/zjxw/index.shtml" target="_blank">浙江</a> <a href="/gnxw/index.shtml" target="_blank">国内</a> <a href="/gjxw/index.shtml" target="_blank">国际</a> <br/> <span class="ycfz"><a href="/xjws/">视频</a></span> <a href="/xjws/xjxw/day/" target="_blank">新闻</a> <a href="/xjws/sprd/" target="_blank">热点</a> <a href="/xjws/xjztp/" target="_blank">宣传?/a> <a href="/xjws/mtbd/" target="_blank">媒体报道</a> </li> <li class="ycfz"> <span class="ycfz">视点</span> <a href="/xjwl/index.shtml" target="_blank">网联</a> <a href="/xzxw/index.shtml" target="_blank">乡镇</a> <a href="/fzzx/index.shtml" target="_blank">法治</a> <a href="/yqkb/index.shtml" target="_blank">舆情</a> <a href="/bxsh/index.shtml" target="_blank">百姓</a> <a href="/xjgk/index.shtml" target="_blank">概况</a> <a href="/xwmtkxj/index.shtml" target="_blank">县外媒体看仙?/a> <br/> <span class="ycfz">文化</span> <a href="/xjly/index.shtml" target="_blank">旅游</a> <a href="/xjsy/index.shtml" target="_blank">摄影</a> <a href="/xjwy/index.shtml" target="_blank">文苑</a> <a href="/xjms/index.shtml" target="_blank">民俗</a> <a href="/xjls/index.shtml" target="_blank">历史</a> <a href="/yasb/index.shtml" target="_blank">随笔</a> <a href="/zncb/index.shtml" target="_blank">走南闯北仙居?/a> </li> <li class="ycfz"> <span class="ycfz">资讯</span> <a href="/tyxw/index.shtml" target="_blank">体育</a> <a href="/ylkb/index.shtml" target="_blank">娱乐</a> <a href="/kjbd/index.shtml" target="_blank">科技</a> <a href="/clss/index.shtml" target="_blank">时尚</a> <a href="/fckx/index.shtml" target="_blank">房产</a> <a href="/jjsy/index.shtml" target="_blank">财经</a> <a href="/jksh/index.shtml" target="_blank">健康</a> <a href="/zmly/index.shtml" target="_blank">周末</a> <br/> <span class="ycfz">互动</span> <a target="_blank">微博</a> <a target="_blank">投稿</a> <a href="//www.8ifj.cn/fl/" target="_blank">分类</a> <a href="/sspl/index.shtml" target="_blank">评论</a> <a href="#">微仙?/a> <a href="/jhdlb/indexTop.shtml" target="_blank">仙居节会大联?/a> </li> <li style="margin-left:20px;"> <a href="/zt/index.shtml" target="_blank">专题报道</a><br/> <a href="/tsxj/index.shtml" target="_blank">图说仙居</a> </li> </ul> <ul class="f_nav" style="text-align:center;"> <a target="_blank">朱溪?/a> <a target="_blank">田市?/a> <a target="_blank">横溪?</a> <a target="_blank">皤滩?/a> <a target="_blank">白塔?/a> <a target="_blank">下各?/a> <a target="_blank">福应街道</a> <a target="_blank">南峰街道</a> <a target="_blank">安洲街道</a> <a target="_blank">安岭?/a> <a target="_blank">溪港?/a> <a target="_blank"> 湫山?/a> <a target="_blank">埠头?/a> <a target="_blank">淡竹?/a> <a target="_blank">官路?/a> <a target="_blank">上张?/a> <a target="_blank">步路?/a> <a target="_blank">广度?/a> <a target="_blank">大战?/a> <a target="_blank">双庙?/a> </ul> </div> </div> <div class="xwlm_main"> <div class="xwlm_main_left"> <div class="xwlm_left_top"> <p style="line-height:40px; padding-left:25px;">当前位置?a href="/" target="_blank">首页</a> > <a href="/tsxj/">图说仙居</a> > 内容</p> </div> <div class="xxy_main"> <h3 style="">“千年”杨梅树 屏风岩上展芳?/h3> <p class="comeFrom">仙居新闻?  发布时间?018-06-21   字体:?a onClick="doZoom(16)" style="cursor:hand"><u>?/u></a> <a onClick="doZoom(14.8)" style="cursor:hand"><u>?/u></a> <a onClick="doZoom(12)" style="cursor:hand"><u>?/u></a>?/p> <div class="xxy_fx" align="center"> <!-- JiaThis Button BEGIN --> <div class="jiathis_style"> <a class="jiathis_button_qzone">QQ空间</a> <a class="jiathis_button_tsina">新浪微博</a> <a class="jiathis_button_tqq">腾讯微博</a> <a class="jiathis_button_weixin">微信</a> <a class="jiathis jiathis_txt jiathis_separator jtico jtico_jiathis" target="_blank">更多</a> </div> <!-- JiaThis Button END --> </div> <div id="zoom" class="text"> <p><div style="text-align: center;"> <img alt="" src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2018/06/21/5ed1f9e0d82c42fb972bd64dc062026520180621092703.jpg" /></div> <div class="ycfz"> <br />   本报?   在横溪镇的镇头村,有一片古杨梅林,据说在屏风岩山上还有一株树龄达到上千年的杨梅王,不久前,记者经过将近一个小时的山路攀爬,终于来到了屏风岩的山顶,见识到了杨梅王的庐山真面目?br />  </div> <div class="ycfz">   这棵古杨梅长在屏风岩峰顶?ldquo;万寿?rdquo;旁。放眼望去,只见树上挂满了红色的果实,以蔚蓝的天空为背景,配上婉转的鸟叫声,愈发显得空幽。山坡上一共长了五棵古杨梅树,以最南边的那棵看上去最为遒劲。主干粗壮,目测树高八九米,树冠直径?0余米。树身底部长?根枝桠,最大的那根,一个成年男子还抱不过来。站在树底下,一抬头,只见入目处皆是郁郁葱葱的枝叶和红得深深浅浅的杨梅果儿。尽管外面是艳阳高照,在树下,却只有斑斑驳驳的阳光透进来,丝毫感受不到闷热。真正验证了一句老话“大树底下好乘?rdquo;?br />  </div> <div class="ycfz">   村民王阿姨告诉记者,她在边上的寺庙里呆了将近30年。每年的这个时候,这里的古杨梅树就会结满果实,非常壮观。今年粗粗估计会有千余斤的产量,只是都很少有人去摘,很多果实最终都是掉下来,又成为了自身的养料?br />  </div> <div class="ycfz">   记者在上山途中就邂逅了不少驴友。在和村民交谈时,耳边也传来了外地驴友们看到古杨梅树的阵阵惊叹声, “就是听他们说这里有千年杨梅树,说这里挺好的,说杨梅也挺好吃的,就过来品尝下,玩一下。大家在一起真的挺开心的那种感觉,反正很惊叹嘛,就是很惊奇?rdquo;<br />  </div> <div class="ycfz">   如此高大的古杨梅树,不仅在视觉上给广大驴友造成了很大的冲击,在味蕾上也完全征服了他们。东阳驴友郭女士开心地说:“酸酸甜甜的,很清爽,吃得很舒服?rdquo;<br />  </div> <div class="ycfz">   据了解,目前网上能够搜到?ldquo;世界最大年龄的杨梅?rdquo;长在湖南怀化,经专家鉴定其树龄?20年左右。而我们仙居这棵长在屏风岩上的古杨梅树,不管是主干直径还是树冠直径,都超过了湖南怀化的“杨梅树王”。据史料考证,屏风岩顶的万寿宫建于隋代,而在唐朝时我县已有杨梅种植。如果是当时种下的杨梅,至今已有千年。当然,具体树龄,还有待林业专家的考证?nbsp;</div> <div class="ycfz">                     </div> </p> </div> <div class="xxy_fx" align="center"> <!-- JiaThis Button BEGIN --> <div class="jiathis_style"> <a class="jiathis_button_qzone">QQ空间</a> <a class="jiathis_button_tsina">新浪微博</a> <a class="jiathis_button_tqq">腾讯微博</a> <a class="jiathis_button_weixin">微信</a> <a class="jiathis jiathis_txt jiathis_separator jtico jtico_jiathis" target="_blank">更多</a> </div> <!-- JiaThis Button END --> </div> <div class="comeFrom" style="text-align:left;"><span class="right">  ?a href="#" onclick="javascript:print();">打印</a>?nbsp; ?a href="#" onclick="AddFavorite(window.location,document.title)">收藏</a>?nbsp; ?a href="javascript:window.close()">关闭窗口</a>?/span>【作者:??郑燕睆?nbsp; 【责任编辑:应倩颖?/div> </div> <div class="qt_news"> <div class="qt_news_t">其它新闻</div> <div class="qt_news_m"> <ul class="ycfz"> <li class="ycfz"> <a href="/gnxw/201812/Content_817444.shtml" title="从“千万工程”看习近平生态文明思想的生动实践和世界回响" target="_blank"> <img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2018/12/29/_thumb/296778a1f5024354a0e0313e66ff64b820181229144502.png"/> <p>从“千万工程”看习近平生态文明思想的生动实践和世界回响</p> </a> </li> <li class="ycfz"> <a href="/xjxw/201812/Content_817440.shtml" title="仙居吾悦广场举行盛大启幕仪式" target="_blank"> <img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2018/12/29/_thumb/a1b704eae03c42d985ec574b1b10b43b20181229141815.jpg"/> <p>仙居吾悦广场举行盛大启幕仪式</p> </a> </li> <li class="ycfz"> <a href="/xjxw/201812/Content_817433.shtml" title="县文化下乡活? target="_blank"> <img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2018/12/29/_thumb/530d130f813f4ea8bafd33536e5eeefc20181229141814.jpg"/> <p>县文化下乡活?/p> </a> </li> <li class="ycfz"> <a href="/xjxw/201812/Content_817425.shtml" title="县第七小学迎元旦活动" target="_blank"> <img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2018/12/29/_thumb/c2b31dda906d4e0b9329d06e52c8151520181229141814.jpg"/> <p>县第七小学迎元旦活动</p> </a> </li> <li class="ycfz"> <a href="/gnxw/201812/Content_817423.shtml" title="杨忠:精忠报?英名长存" target="_blank"> <img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2018/12/28/_thumb/30869b35c96245fd9fc1a2263831418120181228173102.jpg"/> <p>杨忠:精忠报?英名长存</p> </a> </li> <li class="ycfz"> <a href="/gnxw/201812/Content_817416.shtml" title="央视新闻联播点赞浙江“千万工程?振兴万千乡村" target="_blank"> <img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2018/12/28/_thumb/eda286eae46046e7bb3b2f538e25245520181228172527.jpg"/> <p>央视新闻联播点赞浙江“千万工程?振兴万千乡村</p> </a> </li> <li class="ycfz"> <a href="/gnxw/201812/Content_817415.shtml" title="浙江经济2018年终观察之二:勇写改革新篇章" target="_blank"> <img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2018/12/28/_thumb/08dd746a395b432eb423773625214b7120181228172414.png"/> <p>浙江经济2018年终观察之二:勇写改革新篇章</p> </a> </li> <li class="ycfz"> <a href="/gnxw/201812/Content_817414.shtml" title="“最多跑一次”两岁啦|权威解读这部特殊的地方立法" target="_blank"> <img src=""/> <p>“最多跑一次”两岁啦|权威解读这部特殊的地方立法</p> </a> </li> </ul> </div> </div> </div> <div class="xwlm_right"> <div class="xwnr_adv"> <ul class="ycfz"> <li class="ycfz"><a href="//www.8ifj.cn/shouji.shtml" target="_blank"><img src="//images.rjxj.com.cn/adv/contentright_up/92fa44d9c1fb4a0b890b7f85de7cd4f520140722085136.jpg"/></a></li> </ul> </div> <div class="xwlm_right_top"><div class="xjwl_con2_topsize"><a href="/tpxw/index.shtml">图片新闻</a></div></div> <div class="xjwl_con2"> <ul class="xwnr_r_pic"> <li class="ycfz"> <a href="/xjxw/201812/Content_817440.shtml" title="仙居吾悦广场举行盛大启幕仪式" target="_blank"> <img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2018/12/29/_thumb/a1b704eae03c42d985ec574b1b10b43b20181229141815.jpg"/> <p class="li_p01">仙居吾悦广场举行盛大启幕仪式</p> <p class="li_p02">2018/12/29 14:29:52</p> </a> </li> <li class="ycfz"> <a href="/xjxw/201812/Content_817433.shtml" title="县文化下乡活? target="_blank"> <img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2018/12/29/_thumb/530d130f813f4ea8bafd33536e5eeefc20181229141814.jpg"/> <p class="li_p01">县文化下乡活?/p> <p class="li_p02">2018/12/29 14:23:06</p> </a> </li> <li class="ycfz"> <a href="/xjxw/201812/Content_817425.shtml" title="县第七小学迎元旦活动" target="_blank"> <img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2018/12/29/_thumb/c2b31dda906d4e0b9329d06e52c8151520181229141814.jpg"/> <p class="li_p01">县第七小学迎元旦活动</p> <p class="li_p02">2018/12/29 14:16:22</p> </a> </li> </ul> </div> <div class="xjwl_con2_top"><div class="xjwl_con2_topsize"><a href="/xjws/index.shtml">视频热点</a></div></div> <div class="xjwl_con2"> <ul class="xwnr_r_pic"> <li class="ycfz"> <a href="/xjws/xjxw/201812/Content_187871.shtml" title="田市镇将举办首届民俗文化艺术? target="_blank"> <img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2018/12/27/_thumb/c2965678b32f4c48b71602d5ded14e1f20181227094810.JPG"/> <div class="play_btn"></div> <p class="li_p01">田市镇将举办首届民俗文化艺术?/p> <p class="li_p02">2018/12/26 20:49:32</p> </a> </li> <li class="ycfz"> <a href="/xjws/xjxw/201812/Content_187870.shtml" title="县城发集团召开清廉国企建设动员会议" target="_blank"> <img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2018/12/27/_thumb/015c0d7941264e809f4543a29eb2224520181227094810.JPG"/> <div class="play_btn"></div> <p class="li_p01">县城发集团召开清廉国企建设动员会议</p> <p class="li_p02">2018/12/26 20:49:01</p> </a> </li> <li class="ycfz"> <a href="/xjws/xjxw/201812/Content_187869.shtml" title="999热线:公交司机背老人下车获市民点? target="_blank"> <img src="//images.rjxj.com.cn/xjxw/2018/12/27/_thumb/4052531527274f04aab8f167a4a5f6b920181227094811.JPG"/> <div class="play_btn"></div> <p class="li_p01">999热线:公交司机背老人下车获市民点?/p> <p class="li_p02">2018/12/26 20:47:22</p> </a> </li> </ul> </div> <div class="xjwl_con2_top"><div class="xjwl_con2_topsize">点击排行</div></div> <div class="xjwl_con3"> <ul class="ycfz"> <li class="ycfz"> <span class="con3_redbg">1</span> <span class="con3_title"><a href="/xjxw/201812/Content_817166.shtml" target="_blank" title="关于我县PPP模式工作情况答记者问">关于我县PPP模式工作情况答记?..</a></span> </li> <li class="ycfz"> <span class="con3_redbg">2</span> <span class="con3_title"><a href="/xjxw/201812/Content_817165.shtml" target="_blank" title="全县基层社会稳定相关会议召开">全县基层社会稳定相关会议召开</a></span> </li> <li class="ycfz"> <span class="con3_redbg">3</span> <span class="con3_title"><a href="/xjxw/201812/Content_817164.shtml" target="_blank" title="县市场监管局对集中市场开办者开出首张罚?>县市场监管局对集中市场开办?..</a></span> </li> <li class="ycfz"> <span class="con3_bg">4</span> <span class="con3_title"><a href="/xjxw/201812/Content_817163.shtml" target="_blank" title="横溪镇消防宣传教育活?>横溪镇消防宣传教育活?/a></span> </li> <li class="ycfz"> <span class="con3_bg">5</span> <span class="con3_title"><a href="/xjxw/201812/Content_817162.shtml" target="_blank" title="我县4家景区上?018年度全省示范型放心景区名?>我县4家景区上?018年度全省示范...</a></span> </li> <li class="ycfz"> <span class="con3_bg">6</span> <span class="con3_title"><a href="/xjxw/201812/Content_817161.shtml" target="_blank" title="县水务集团三个中心镇营业网点正式挂牌成立">县水务集团三个中心镇营业网点...</a></span> </li> <li class="ycfz"> <span class="con3_bg">7</span> <span class="con3_title"><a href="/xjxw/201812/Content_817160.shtml" target="_blank" title="我县积极推进居家医疗护理工作">我县积极推进居家医疗护理工作</a></span> </li> <li class="ycfz"> <span class="con3_bg">8</span> <span class="con3_title"><a href="/xjxw/201812/Content_817159.shtml" target="_blank" title="脱发人群日益年轻? 你要当心了!">脱发人群日益年轻? 你要当心?..</a></span> </li> <li class="ycfz"> <span class="con3_bg">9</span> <span class="con3_title"><a href="/xjxw/201812/Content_817158.shtml" target="_blank" title="无偿献血 关爱生命">无偿献血 关爱生命</a></span> </li> <li class="ycfz"> <span class="con3_bg">10</span> <span class="con3_title"><a href="//www.8ifj.cn/" title="11ѡ5">11ѡ5</a> <br/> </div> <li><a href="//www.8ifj.cn/s18409/36494924.html ">ഺ֮· ƽ̨ٳɳ </a> 2019-02-17</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/f22838/13992623.html ">ܣûգס </a> 2019-02-17</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/575577/15213822.html ">쳯壺и1945 ë󶫸̸ </a> 2019-01-17</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/804223/25473721.html ">л񹲺͹Ӣʿ </a> 2019-01-16</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/k64779/28178620.html ">ȫ׷17 </a> 2019-01-02</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/42w647/25766219.html ">ȫ´糵-ƽݱE-PACE 400km </a> 2018-12-04</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/220293/77472218.html ">ί֯ٿչ̸ 조֮ </a> 2018-12-04</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/50o558/11617717.html ">߿ж 衰߿ۺ </a> 2018-11-27</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/z0t241/54721616.html ">פĴǼ߱ </a> 2018-11-27</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/r44519/20265015.html ">ֻս· </a> 2018-11-25</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/806992/54661414.html ">2017պϲɷûڱ </a> 2018-09-21</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/80m247/37618213.html ">ӴﳾȾ ʩֳ밲װƵ </a> 2018-08-31</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/084167/44330312.html ">زĺ飬ʮġ𡱣 ɶ </a> 2018-08-21</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/266488/4153311.html ">žЦĻҪ߼ʦ </a> 2018-08-21</li> <li><a href="//www.8ifj.cn/84q88/36335510.html ">ϸvivo NEX 8458GB+256GBĻָ </a> 2018-08-17</li> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?f7a6bc378844a5df707c414e6b6fea33":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?f7a6bc378844a5df707c414e6b6fea33"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <a href="//www.rplb.net" target="_blank">315</a>| <a href="//www.xtofx.com" target="_blank">822</a>| <a href="//www.yzpxs.com" target="_blank">718</a>| <a href="//www.wxly.world" target="_blank">439</a>| <a href="//www.mwqt.world" target="_blank">529</a>| <a href="//www.pzbk.net" target="_blank">852</a>| <a href="//www.58005063.com" target="_blank">53</a>| <a href="//www.4264869.com" target="_blank">40</a>| <a href="//www.zpil.rocks" target="_blank">373</a>| <a href="//www.jfkl.net" target="_blank">715</a>| </body> </html>